Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Informacja oficjalna o zmianach we władzach ZZAP

A oto treść pisma skierowanego do wszystkich Komisji Zakładowych ZZAP, stanowiąca informację oficjalną o zmianach we władzach naszego Związku:


 


                                                                                                                                                                                                                                          Warszawa, 11.04.2016r.


 


            Niniejszym informujemy, że zgodnie z uchwałą z dnia 01.02.2016 r, uległ zmianie skład Prezydium Zarządu Głównego ZZAP.


 


Obecnie w jego skład wchodzą:


Agata Sobota


Jan Aleksandrowicz-Krasko


Sławomir Pacek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego ZZAP   


Jacek Zienkiewicz


Maksymilian Rogacki


oraz


Marzena Barełkowska- Cyrwus, która do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego ZZAP.


(nr KRS: 0000087054, data dokonania wpisu: 05.04.2016r.)


 


                                                                                                           Jolanta Nowicka


                                                                                                           (obsługa biura ZZAP)


 

zwiń

Pismo do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. Teatru Studio

Wczoraj odbyło się kolejne, wielogodzinne spotkanie członków Prezydium ZG ZZAP z przedstawicielami zespołu aktorskiego Teatru Studio w Warszawie. Sytuacja została bardzo wnikliwie przedstawiona, przedyskutowana oraz przeanalizowana prawnie... W obecnej sytuacji NAJWAŻNIEJSZA jest ochrona AKTORÓW Teatru Studio, którzy bez wątpienia znaleźli się w sytuacji dramatycznej. Niepokojące jest, iż owa dramatyczna sytuacja (np. realne już zwolnienia aktorów - działaczy Komisji Zakładowej Teatru Studio ZZAP) jak wszystko na to wskazuje, jest napędzana niewiarygodnymi zarzutami kierowanymi przez Dyrekcję Teatru Studio w stronę członków zespołu aktorskiego... W tej sytuacji, Prezydium ZG ZZAP postanowiło złożyć w kancelarii Pani Prezydent m. st. Warszawy pismo, wzywające do natychmiastowej reakcji na zło dziejące się w instytucji kultury Jej podlegającej.

Poniżej treść naszego pisma:

 

                                                                                                                              Warszawa, 19 kwietnia 2016 r.

 

Pani

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m. st. Warszawy

 

Szanowna Pani Prezydent

            Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich,  obserwując trwający już ponad pół roku, narastający konflikt w Teatrze Studio, apeluje o zorganizowanie przez Organizatora Prezydent m. st. Warszawy w trybie pilnym spotkania wszystkich uczestników toczącego się sporu. Skoro ważny jest teatr, ważne jest i to, co się w nim i wokół niego dzieje. Na temat sytuacji w Teatrze Studio powiedziano i napisano wiele. Nie dopuśćmy do tego, aby rzeczywistość budowana ze słów i emocji stała się trwalsza od tej obiektywnej. Odnieśmy się do faktów.

 

            Jednocześnie apelujemy do Pani Prezydent o spowodowanie odwołania decyzji P. Aldony Machnowskiej-Góra dotyczącej zwolnień aktorów, najbardziej aktywnie działających w Komisji Zakładowej w Teatrze Studio. Działanie, polegające na zwalnianiu aktorów jest naszym zdaniem formą odwetu. Przypominamy, iż determinacja działań zespołu aktorskiego wynika z nieufności i niepokoju o naturę i trwałość teatru, z troski o Teatr Studio w obliczu wprowadzanych zmian – niekonsultowany ze środowiskiem artystycznym program pilotażowy dla teatrów publicznych. Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich, zgodnie ze swoją działalnością statutową, wspiera aktorów:

 

Ci, którzy próbowali wyrugować aktora ze sceny, pozostali epizodem. Ci, którzy nie szanują go i nie potrzebują – stają się niepotrzebni” (J.P. Gawlik Okolice Teatru).

 

            Informujemy również, iż Związek Zawodowy Aktorów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem ZASP w oparciu o prawa zwyczajowe pracuje nad stworzeniem odpowiednich narzędzi, które pozwolą na właściwe kierowanie instytucją kultury, jaką jest teatr, bez doprowadzania jej do sytuacji kryzysowych, jak w wypadku Teatru Studio.

 

            Związek Zawodowy Aktorów Polskich, działający w zakresie reprezentowania i obrony praw aktorów będzie dążył do obrony interesów zawodowych swoich członków, używając przewidzianych przepisami prawa środków z akcją protestacyjną włącznie.

 

            Podkreślamy, iż domagamy się spotkania bezpośrednio z Panią Prezydent, a nie z Zastępcą Prezydenta Panem Jarosławem Jóźwiakiem. Zależy nam na obiektywnym podejściu do sprawy, a o takim nie może być nie mowy w przypadku Pana Jarosława Jóźwiaka w związku z prawdopodobnym konfliktem interesu (relacje osobiste pomiędzy nim a Panem Romanem Osadnikiem).

 

            Wzywamy Organizatora, Prezydenta m. st. Warszawy, który jest odpowiedzialny za podległą mu placówkę i za wszystkie napięcia, dramaty, pomówienia i losy ludzi w niej pracujących, oraz do podjęcia właściwych kroków i wyznaczenia miejsca i terminu spotkania z Panią Prezydent.        

 

                                                                                    Pełniąca funkcję Przewodniczącego ZG ZZAP

 

                                                                                                      Marzena Barełkowska - Cyrwus

 

Do wiadomości:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński

Dyrektor Biura Kultury Tomasz Thun-Janowski

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji m. st. Warszawy Małgorzata Zakrzewska

Prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz

Dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Dorota Buchwald

Dyrekcja Teatru Studio

zwiń

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

Z przykrością informujemy, iż dotychczasowa strona facebook`owa Związku Zawodowego Aktorów Polskich została w ostatnich dniach bezprawnie przywłaszczona poprzez zmianę jej nazwy. Osoba, która była administratorem strony lub jakiś "haker", wykorzystując możliwości techniczne FB, zmieniła jej nazwę i przejęła niezgodnie z wolą Zarządu Głównego ZZAP jej historię, listę kontaktów, wpisów i tzw. "polubień". Tym samym, z chwilą zmiany nazwy strony FB, wzięła na siebie całkowitą odpowiedzialność za treści tam zamieszczone w ostatnim czasie, jak i za całą historię. Trwają prace nad wyjaśnieniem i pociągnięciem do odpowiedzialności osoby lub osób, które dopuściły się tego działania na szkodę Związku. Wśród publikacji, będących tam jedynie osobistym zdaniem owego administratora lub "hakera", są także treści publikowane w czasie, gdy była ona oficjalną platformą informacyjną ZZAP, dlatego żądamy natychmiastowego zlikwidowania przez tamtego administratora lub "hakera" strony o nowej nazwie, ze względów technicznych tylko, będącej kontynuacją poprzedniej strony ZZAP, a co za tym idzie posiadającej informacje STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ kolegialnej społeczności jaką jest Zarząd Główny Związku Zawodowego Aktorów Polskich...

 

Wszystkich członków ZZAP i obserwatorów naszych stron (FB i www) przepraszamy za zaistniałą, nie z naszej winy sytuację.

 

Zapraszamy na nową, aktywną od dziś stronę FB, będącą jedyną oficjalną platformą informacyjną Prezydium i Zarządu Głównego ZZAP na tym portalu:

 

https://www.facebook.com/Związek-Zawodowy-Aktorów-Polskich-Zarząd-Główny-414901028680128/

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezydium ZG ZZAP

 

 

zwiń

Odszedł Marek Bargiełowski

W dniu 22 marca 2016 roku odszedł od nas wybitny Aktor, wspaniały Kolega i nasz Przyjaciel Marek Bargiełowski. Był współzałożycielem naszego Związku i jego Przewodniczącym w latach 2006 - 2009.

 

Marku byłeś nam bardzo bliski.

 

Łączymy się w smutku z Rodziną.

 

 

 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

zwiń

„POLAKTOR. Aktorzy na rynku pracy”

 Polecamy książkę „POLAKTOR. Aktorzy na rynku pracy”, wydaną przez ZZAP. Jej premiera odbyła się 13 czerwca br. w Warszawie. Jest  to pierwsza na taką skalę analiza badań sytuacji zawodowej aktorów.
Książkę – cegiełkę można nabyć tylko u nas! Jej koszt wynosi 30 zł, zebrane środki zostaną przekazane na Fundusz Pomocy Wzajemnej, działający przy ZZAP.

Wszystkich zainteresowanych lekturą zapraszamy do biura ZZAP, ul. Mokotowska 58 w Warszawie.

zwiń
24 08 20 16

List wprowadzający

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Nie rezygnujmy z naszych aspiracji socjalno-bytowych,

podobnie jak nie rezygnujemy z naszych ambicji artystycznych.

Wykonujemy zawód elitarny i tak właśnie, jako elitę kulturalną naszego

społeczeństwa, powinniśmy być traktowani. Nie jesteśmy

produktem w coraz bardziej skomercjalizowanym świecie sztuki.

Walczmy RAZEM o naszą godność i należny naszej pracy szacunek!

 

 

 

SYTUACJA, KTÓRĄ PORA ZMIENIĆ

 

Aktorzy uważają, że warunki pracy i płace powinny być znacznie lepsze, a równocześnie zdają się czekać, aż ktoś inny rozwinie związek zawodowy na tyle spektakularnie, by 'opłacało się' do niego należeć.”

 

(Polaktor; str.113; publikacja ZZAP z 2010 roku zawierająca wyniki badań w środowisku aktorskim)

 

 

Naszym pracodawcom i zleceniodawcom jest "na rękę", że jesteśmy słabi, niezrzeszeni, a czasami całkowicie bezradni. My jako środowisko, w sytuacji, kiedy pracy jest mniej, niestety coraz częściej zgadzamy się na gorsze warunki pracy i płacy. Powoli zmierzamy do tego aby szydercze słowa jednego z państwowych decydentów, stały się smutną prawdą:

„Przecież to lubią, będą pracować nawet za darmo."

Podczas naszych spotkań i rozmów w Związku, zauważyliśmy że coraz mocniej w środowisku zaczyna funkcjonować zjawisko „autocenzury", polegające na pozbawianiu się myśli o lepszych warunkach pracy, i zastępowaniu ich destruktywnym podejściem: "Lepiej siedźmy cicho, bo za chwilę w ogóle nam zamkną teatry”.

Nie musi tak być. Kilka lat temu zrzeszeni artyści sztuk wizualnych, przeprowadzili akcję protestacyjną polegającą m.in. na wywieszeniu wielkich banerów z hasłem: „Jestem artystą, co nie znaczy, że pracuję za darmo!” Jako Związek Zawodowy czujemy, że powinno być ono dla nas myślą przewodnią.

 

 

NASZE AMBICJE

 

Aby organizacja zrzeszająca tylko jeden zawód mogła uzyskać siłę przetargową, musi liczyć wielu związkowców”.

 

(Polaktor; str. 112)

 

Przed nami jeszcze długa droga, wiele zadań do wykonania. Dlatego potrzebujemy Was! Jeżeli chcemy pracować w lepszych warunkach musimy się zjednoczyć. Potrzebujemy ludzi, którzy wesprą nas „w terenie”. Którzy zmotywują nas jeszcze bardziej do pracy, zarażą nowymi pomysłami, a za chwilę sami zaczną pracę w kolejnym Zarządzie ZZAP.

Związek Zawodowy Aktorów Polskich chce być nowoczesną organizacją, na wzór świetnie działających aktorskich związków zawodowych w Niemczech, Francji czy Anglii. Dlatego od 2004 ZZAP jest członkiem FIA (The International Federation of Actors). Organizacja ta zrzeszająca aktorskie związki zawodowe z całego świata, jest dla nas wzorem wiedzy o możliwościach, jakie daje przynależność do związku zawodowego. Dlatego wyznaczyliśmy sobie cele, które są priorytetem:

      • Zagwarantowanie stawek minimalnych w ramach wszelkich umów o dzieło, które podpisujemy.

      • Organizacja kursów przygotowania do castingów oraz innych spotkań, które poszerzą możliwości zdobywania pracy.

      • Uświadamianie w kwestiach przysługujących nam praw i możliwości ich ochrony.

Nikt oprócz Nas samych, nie zawalczy o nasze prawa.

 

W naszych działaniach ściśle współpracujemy z ZASP, łączą nas bowiem podobne cele, jednakże jako związek zawodowy możemy więcej: dysponujemy instrumentami, których nie posiada Stowarzyszenie ZASP.

Jeśli już wiesz, że Związek Zawodowy to jedyna słuszna droga do polepszenia Twojej sytuacji, dołącz do Nas.

 

Czekamy na Was.

 

Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Mokotowska 58, 00-534 Warszawa

tel. +48 697 092 692, www.aktorzy.org.pl,

Sekretariat czynny od Pn. do Pt. w godz. 9:00 – 16:00.

znajdź nas na facebook'u!

28 01 20 16

Spotkanie Rady Warszawy w sprawie Teatru Studio

Wczoraj, odbyło się posiedzenie Rady Warszawy w sprawie losów Teatru Studio i projektu Plac Defilad. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kultury i różnych środowisk, którym nie jest obojętny los Teatru Studio. Na Radzie Warszawy wypowiadał się także Julian Mere, przewodniczący ZZAP, który poinformował Radę, że ZZAP wspólnie z ZASP i Instytutem Teatralnym od początku konfliktu, wspierają aktorów Teatru Studio, a za nimi stoi kilka tysięcy aktorów, pracowników kultury i krytyków teatralnych.


Poniżej link do artykułu na ten temat zamieszczonego na stornie Instytutu Teatralnego


http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/216424.html

11 01 20 16

Kalendarz im. Darii Trafankowskiej

Aktorzy razem dla życia i o życiu.

Aktorzy na deskach teatru „umierają” wielokrotnie. Pracując emocjami i wrażliwością są w stanie przedstawić ból tak wiarygodnie, że widzowie cierpią razem z nimi. Zwykle powstają z kolan wśród oklasków i słów uznania i jakby nigdy nic schodzą ze sceny, wracając do normalnego życia. Często jest to życie, w którym choroba jest trudną rzeczywistością i nie znika po opadnięciu kurtyny. Dlatego powstał nowy projekt fundacji „Kalendarz 2016”.

Kalendarz 2016” to w zasadzie kołonotatnik. Wyjątkowość tego projektu potwierdzają zdjęcia z sesji. Aktorzy występują na nich bez scenicznego blichtru, tacy, jacy są na co dzień. Na kolejnych stronach znajdujemy opowiedziane przez nich – niejednokrotnie wzruszające – historie, przemyślenia i cytaty ubierające w słowa to, co w życiu najważniejsze. Całość przepleciona jest pustymi kartkami na zapisywanie własnych myśli.

W kalendarzu jest zaznaczonych kilka dat a przede wszystkim: 5 stycznia – urodziny Darii Trafankowskiej, 24 stycznia – dzień powstania Fundacji jak również Międzynarodowy Dzień Teatru, imieniny Dusi czy Dzień Psa Adoptowanego.

Sesja powstała w klimatycznych przestrzeniach Teatru Studio , w której udział wzięli nie tylko aktorzy wspierający działania fundacji ale także jej podopieczni: Mariusz Bonaszewski, Alicja Borkowska, Justyna Brańka, Monika Krzywkowska, Dorota Landowska, Kinga Preis, Natalia Rybicka, Łukasz Simlat, Halina Skoczyńska, Krzysztof Stelmaszyk, Katarzyna Traczyńska, Katarzyna Trzcińska, Paweł Wawrzecki oraz Monika Świtaj.

W ostatnim miesiącu, wspólnymi siłami, wszyscy Oni przyczynili się do powstania tego nowego projektu, poświęcając bezinteresownie swój czas i ogrom dobrej energii.

Małgosia Sobieszczańska przeprowadziła wszystkie wywiady, Gutek Zegier – zdjęcia a Ania Zgoda i Zgoda Projekt połączyli wszystko w całość wydaną bardzo ekologicznie: połączyli notes z kalendarzem i albumem fotograficznym odzwierciedlając idee przyświecające Fundacji – pomoc w ratowaniu życia i zdrowia aktorów i na tę pomoc zostanie przeznaczony cały dochód z ich sprzedaży. Cena jednego kalendarza to 55.00 PLN.

20 12 20 15

Wesołych Świąt

16 11 20 15

Artykuł o przyszłości Teatru Studio, o którym wypowiada się również Julian Mere

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19185552,co-dalej-z-teatrem-studio-spor-o-przyszlosc-po-odwolanej-premierze.html?_ga=1.209411738.941718809.1447579003

15 11 20 15

Odpowiedź dla dr Bartosza Gruczy i dr Mateusza Juchniewicza

W odniesieniu do pisma dr Bartosza Gruczy i dr Mateusza Juchniewicza z dnia 12.11.2015 zamieszczonego na portalu e-teatr.pl wypowiedział się Przewodniczący ZZAP, Julian Mere.

» czytaj dalej
10 11 20 15

Stanowisko Przewodniczącego Związku Zawodowego Aktorów Polskich Juliana Mere do

Stanowisko Przewodniczącego Związku Zawodowego Aktorów Polskich Juliana Mere


dot. opracowania „Metodyka zarządzania projektami – STUDIO”


Materiał „STUDIO – Metodyka zarządzania projektami” Panów dr Gruczy i dr Juchniewicza  jest częściowym powielaniem istniejących na rynku wydań książki „Metodyka zarządzania projektami” Panów Trockiego, Gruczy i Ogonka i wydaje się być na siłę zaadaptowana do Instytucji Artystycznej M.st. Warszawy jaką jest znakomicie prosperujący artystycznie Teatr Studio. Gdyby zamiast używać nazwy Teatr Studio w opracowaniu użyto nazwy Pracownia Architektoniczna Belweder albo Kombinat Nafta-Gaz im. Gudzowatego to nic by się nie zmieniło. Twórcy, albo raczej odtwórcy (bo przecież nowych myśli nt. projektów powiązanych ze sztuką teatralną nie stworzyli) starają się przenieść reguły zarządzania projektami panującymi w biznesie do publicznego teatru, lecz im się to kompletnie nie udaje. Przyjęcie takiego opracowania przez dyrekcję świadczyłoby tylko o kompletnym zaprzeczeniu idei teatru publicznego jaki znamy wraz z jego statutami, regulaminami oraz zwyczajami. Opracowanie jest tak dalece niespójne z działalnością teatru Studio oraz innych teatrów publicznych, że należy wątpić, czy panowie opracowujący wysilili się w jakikolwiek sposób aby porównać środowiska projektowe biznesu oraz teatru. Wydaje się, że nie.


Jeśli dyrektor mający być naczelnym nadzorcą wszystkich projektów zamawia opracowanie wtórne za które ktoś pewnie zapłacił duże pieniądze to należy zapytać się o jego kompetencje i gospodarność. Wyrzucanie tysięcy, albo dziesiątek tysięcy na opracowanie będące wtórnym do tych z lat 2002-2008 kwalifikuje się raczej nie do nagrody lecz do kontroli finansowej w teatrze.


Terminologia używana w opracowaniu jest nieznana w środowisku artystycznym, a z niejednego pieca wszyscy chleb jedli. Najważniejszymi postaciami sztuki wg tego opracowania są oczywiście Dyrektor Naczelny i Sekretariat Dyrektora mający „odpowiadać za całokształt, weryfikować wszystkie projekty”, a co najważniejsze „wykonywać polecenia dyrektora i informować go o wszystkim”…


Niżej w hierarchii ustawieni są Inicjator Projektu i Koordynator Zmian… ważne persony, ale nie ma w tym całym opracowaniu słowa o Dyrektorze Artystycznym Teatru, Zespole Artystycznym, artystach in spe…


Podsumowując, panowie dr Grucza i dr Juchniewicz powinni wykonać pracę z należytą starannością skoncentrowaną na instytucji teatralnej, a nie biznesie, a pan dyrektor zamawiający powinien wstrzymać się z jakimikolwiek płatnościami za to wtórne dzieło.


Dyrektorowi Osadnikowi warto zacytować przepisane na końcu opracowania rady z niemieckiej książki o biznesie „Inteligentes Projektmenagment”, aby cokolwiek zrozumiał z błędów jakie popełnia:


- Nigdy nie zmieniaj zespołu odnoszącego sukcesy


-Utrzymuj równowagę między ciałem, duszą i rozumem


-Bądź życzliwy, przyjazny i sprawny


-Likwiduj zakłócenia


-Integruj zespół


-Pamiętaj, że pozytywny stres jest dobry, ale brak stresu jest lepszy


 Julian Mere


 Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich


 Warszawa 03/11/2015

3 10 20 15

„Intensywna i inspirująca” Julian Mere relacjonuje z Dublina


Te dwa słowa najlepiej opisują trzydniową konferencję FIA „World Live Performance Conference”, która miała miejsce w Dublinie od 4-6 czerwca 2015 i zgromadziła 180 uczestników. 60 prelegentów z całego świata zabrało głos, z różnych środowisk – aktorów, związkowców, przedstawicieli menedżerów kultury, przemysłu kultury. Konferencję rozpoczął znakomitym, oficjalnym przemówieniem Prezydent Irlandii prof. Michael D. Higgins . Czterdzieści minut przemówienia skoncentrowane było na związku prezydenta ze sztuką i aktorami sceny. Wyraził wielką troskę o byt artystów w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie, gdy los twórców scenicznych staje się coraz bardziej niepewny, a artyści stają się prekariuszami, żyjącymi w niepewności i zdanymi na łaskę bogatych.

» czytaj dalej
22 09 20 15

Debata :Teatr jest nasz. 250 lat teatru publicznego - co dalej?

Z inicjatywy Instytutu Teatralnego odbyło się w poniedziałek, w Gdańsku spotkanie poświęcone przyszłości teatru publicznego w Polsce. W debacie wzięli udział przedstawiciele kilkunastu instytucji, dyrektorzy teatrów, aktorzy, działacze społeczni. Związek Zawodowy Aktorów Polskich był reprezentowany przez przewodniczącego, Juliana Mere, który brał czynny udział w dyskusjach, a nawet został powołany do prac nad nowelizacją ustawy o teatrach. Na spotkanie przybyła również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, którego tematem była Instytucja – gwarant wolności twórczej, idea, praktyka. Całodzienna debata została podzielona na kilka wiodących tematów, m.in. Czy teatr – jako instytucja artystyczna wymaga specjalnego wyodrębnienia spośród innych instytucji kultury?; Czy obecnie istniejący system organizacyjno-finansowy teatrów publicznych jest odpowiedni, skuteczny?; Jeśli nie co, to gdzie i jak należałoby w nim zmienić oraz Czy potrzebne jest powołanie interdyscyplinarnego zespołu do pracy na zaproponowaniem tych zmian. Na ostatnie pytanie, zgromadzeni jednogłośnie zadecydowali, że taki zespół jest potrzeby i ustalono jego wstępny skład. Głównymi mówcami byli Maciej Englert, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie, przedstawiciel ZASP, Piotr Jędrzejczak, Zenon Butkiewicz reprezentant MKiDN, Dorota Buchwald, szefowa Instytutu Teatralnego oraz Maciej Nowak, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Debatujący kładli duży nacisk na zmiany w sposobie zatrudniania aktorów, dyrektorów, a także finansowania teatrów i udziału poszczególnych instytucji w decyzyjności. „Jest mnóstwo do zmiany: dziś finansowanie oparte jest głównie na jednym filarze-organizatorze. Należałoby podjąć starania, aby było ich więcej, co najmniej dwa: samorząd i Ministerstwo Kultury.” – podkreślał Maciej Nowak. Maciej Englert zwrócił uwagę, że obecny system jest nieskuteczny i źle rozliczany. Julian Mere sprzeciwił się zwiększaniu „elastyczności zatrudnienia członków zespołów artystycznych przez dyrektorów. „Dyrektorom nie należy dawać takiej władzy, aby mogli oni działać wbrew zespołowi. Uderza to bezpośrednio w aktorów, zaznaczył podczas debaty przewodniczący ZZAP. Najważniejszym punktem debaty było ustalenie powołania zespołu, który zajmie się dalszymi mediacjami i konkretnymi propozycjami zmian. Nad organizacją czuwać będzie Instytut Teatralny.

8 09 20 15

Art Cup 2015

Julian Mere, Andrzej Niemirski

 Na XVIII Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd w Zakrzowie nagrodę  Związku Zawodowego Aktorów Polskich otrzymała Anna Powierza.  Statuetkę Pięciogwiazdkowego Jeźdźca wręczali Przewodniczący  Julian Mere oraz vice Przewodniczący Andrzej Niemirski. Miło nam  poinformować, że właśnie oni zostali uhonorowani nagrodą za strój.  Uczestnicy Mistrzostw zmagali się w czterech konkurencjach:  ujeżdżenie,  powożenie, skoki oraz western riding.  Przedstawiciele  ZZAP brali udział w powożeniu, tym razem lejce trzymał Julian  Mere, a w roli luzaka czuł się jak ryba w wodzie Andrzej Niemirski. Art Cup jest wyjątkową imprezą, skupiającą ludzi ze świata kultury, sportu i biznesu, których pasją są konie i szlachetny sport, jakim niewątpliwie jest jeździectwo. Mistrzostwa tradycyjne otwiera i zamyka znana aktorka Emilia Krakowska, natomiast nad powodzeniem i organizacją czuwają niezastąpieni Andrzej i Anetta Sałaccy, gospodarze Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada.

 

strony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Wszelkie prawa zastrzeżone Zwiazek Zawodowy Aktorow Polskich. 2009/2010 extensa