Witaj na stronie Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

Dbamy na co dzień o interesy pracy i obronę aktorów, niezależnie od organizacji i pracodawców. Chcesz czegoś więcej się o nas dowiedzieć? Wybierz jeden z poniższych działów:

Opublikowane w
Nasza misja o jeszcze większym zasięgu. Szkolenie z PR dla ZZAP

23 kwietnia Grzegorz Sikora – Dyrektor ds. Marketingu Forum Związków Zawodowych przeprowadził w biurze ZZAP szkolenie z PR i marketingu w organizacjach związkowych. Podczas spotkania wspólnie nakreśliliśmy możliwości przeprowadzenia określonych działań promocyjnych w oparciu o cele i misję ZZAP.

Plan to podstawa

Podstawą skutecznych działań PR jest ich długoterminowe zaplanowanie z wyprzedzeniem na 2-3 lata. Konsekwentna narracja i spójny komunikat wewnętrzny powinien być oparty o cztery cele jakie chcielibyśmy osiągnąć. Ów cele ze względu na ograniczony czas szkolenia omówiliśmy na kolejnym zebraniu po szkoleniu. Wśród celów nadrzędnych i podrzędnych znalazło się zwiększenie świadomości wiedzy o ZZAP w społeczeństwie, przywrócenie teatrów objazdowych w ramach statutowego obowiązku edukacji intelektualnej i tym samym dotarcie z teatrem do mniejszych ośrodków oraz do młodego pokolenia. Na podstawie tychże celów zbudujemy konkretną kampanię promocyjną opartą na poniższych podstawowych propozycjach i założeniach zaproponowanych przez Grzegorza Sikorę.

Zagrajmy w social media

Najbardziej zasięgowym medium z przekazem od ZZAP powinno być wideo. Ważne, żeby było ono konsekwentnie i regularnie publikowane tylko na jednym wybranym portalu społecznościowym. W przypadku kiedy filmy są publikowane na dwóch konkurencyjnych social media, automatycznie jest zmniejszany zasięg. W związku z tym wspólnie zdecydowaliśmy się na przygotowanie i zrealizowanie kampanii wideo na FB.

Na jakiej treści powinniśmy oprzeć naszą narrację? Hasło „Chodźcie, przystąpcie” nie działa. Zamiast tego powinno być użyte sformułowanie: „Robimy to.., możemy zrobić to… w Waszej sprawie, decyzja należy do Was. Potrzeba czasu”. Musimy unikać głoszenia postulatów czy prowadzenia polityki, ponieważ walczymy o coś więcej niż o siebie. Podstawą każdego komunikatu powinno też być pytanie „dlaczego”. Dlaczego mamy komunikować się ze społeczeństwem? Dlaczego chcielibyśmy większej liczby członków ZZAP? Ważne jest obiektywne spojrzenie na sytuację „z góry”.

Film, dla nas aktorów, powinien być sprzyjającym medium, gdzie przy wykorzystaniu naszych zdolności aktorskich zbudowalibyśmy odpowiedzialny społecznie wizerunek ZZAP. Filmiki nie mogą być długie, powinny trwać maksymalnie 2 minuty. Jedynym rozwiązaniem dotarcia do jak najszerszej publiczności są reklamy o określonym targecie (grupa osób lajkująca fanpage ZZAP i ich znajomi).

FB i WWW – forma dostosowana do kontekstu

Posty publikowane maksymalnie raz w tygodniu powinny być powiązane z naszą stroną www, gdzie Grzegorz Sikora zalecił prowadzenie bloga zarówno szeroko opisującego bieżące działania ZZAP jak i publikującego bieżące informacje prasowe o najnowszych premierach teatralnych. Tzw. „niedzielny kalendarz premier” powinien być wzbogacony także o mapę z miastami, gdzie osoby zainteresowane mogłyby dowiedzieć się o premierach spektaklów na terenie całej Polski. Dodatkową formą promocji opublikowanych premier teatralnych mogłyby być także zaproszenia na premiery w formie krótkich filmów wideo.

Twitter – kontakt z dziennikarzami

Podczas szkolenia Grzegorz Sikora podkreślił istotę promocji Przewodniczącego ZG ZZAP jako osoby godnej zaufania i jak najbardziej aktywnej w kontaktach z dziennikarzami i obecnej w mediach. Aktualnie najważniejszym medium społecznościowym gromadzącym w jednym miejscu największą ilość wydawców i dziennikarzy jest Twitter. W związku z tym padła propozycja stworzenia profilu Przewodniczącego ZG ZZAP Maksymiliana na Twitterze. Ważne jest abyśmy zakotwiczyli się w mediach, byli w nich regularnie i konsekwentnie publikowali informacje z kategorii pracownik, rynek pracy, związki zawodowe. Dzięki obserwowaniu jak największej ilości wydawców i dziennikarzy mamy szansę na nawiązanie stałych, długotrwałych relacji z mediami.

Wydarzenie medialne – spotkania w kuluarach

Istotna i kluczowa dla wizerunku ZZAP może się także okazać organizacja większego wydarzenia medialnego raz na rok lub dwa lata, gdzie gośćmi i uczestnikami programu eventu byłyby osoby VIP, politycy z pierwszych stron gazet, organizacje reprezentatywne, celebryci. Organizacja licznych paneli dyskusyjnych i tematycznych byłaby okazją nie tylko promocji ZZAP, ale także pretekstem do spotkania w kuluarach i rozmowy o sprawach dla nas ważnych

Konkretny plan powyższych działań promocyjnych zostanie doprecyzowany podczas Zebrania Zarządu ZZAP 21 maja br. Podczas Zebrania wspólnie z Grzegorzem Sikorą sformułujemy konkretne kroki promocyjne z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy na najbliższe 2 lata.

Jeżeli chciałbyś / abyś zaangażować się w promocję ZZAP zapraszamy do kontaktu: zzap@zzap.aktorzy.org

Powrót

Opublikowane w
Wojciech Brawer dyrektorem Teatru Arlekin w Łodzi!

Wojciech Brawer, członek Zarządu Głównego ZZAP, został nowym dyrektorem Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi. Zastąpił na tym stanowisku Waldemara Wolańskiego. Konkurs na dyrektora teatru rozstrzygnięto 26 kwietnia br. Komisja wskazała na stanowisko Wojciecha Brawera.

Dowiedz się więcej o Wojciechu Brawerze

 

Powrót

Znajomość Kodeksu Pracy i wiedza z zakresu Prawa Pracy powinna być obowiązkiem każdego związkowca. Jedynie odpowiednią znajomością przepisów prawnych możemy zaskoczyć pracodawców i osiągnąć sukcesy w negocjacjach!

ZAPOZNAJ SIĘ Z BAZĄ WIEDZY ZZAP

Odwiedzając stronę internetową Związku Zawodowego Aktorów Polskich nie można przejść obojętnie obok zakładki Baza Wiedzy. Chcielibyśmy, aby znaleźli tu Państwo odpowiedź na każde pytanie dotyczące zarówno Komisji Zakładowych jak i podstawowych zapisów Prawa Pracy.

Źródłem informacji Bazy Wiedzy są:

  • Kodeksy Pracy
  • Ustawa o Związkach Zawodowych
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • opinie naszej kancelarii prawnej,
  • serwisy informacyjne prezentujące podstawowe zagadnienia z zakresu najnowszych zmian w Prawie Pracy,
  • porady członków ZZAP, którzy poza aktorstwem specjalizują się w prawie pracy

Informacje w Bazie Wiedzy są uporządkowane w kolejności alfabetycznej. Aktualnie gromadzi ona 28 haseł, ale chcielibyśmy aby było ich zdecydowanie więcej. W związku z tym potrzebujemy Państwa zaangażowania!

Osoby, które chciałyby współtworzyć z nami Bazę Wiedzy prosimy o kontakt mailowy: zzap@zzap.aktorzy.org

Jeżeli chciałbyś / abyś uzyskać poradę prawną, skontaktuj się z ZZAP: zzap@zzap.aktorzy.org

SIĘGNIJ PO WIEDZĘ OD ZZAP

Powrót

Opublikowane w
Oddajemy głos. Wyniki ankiet dotyczących Statusu Artysty

Od 14 marca do 11 kwietnia na FB ZZAP zostały zamieszczone kolejne trzy ankiety dotyczące statusu artysty, gdzie łącznie zostało oddanych 116 głosów. W ramach pytań zostały poruszone zagadnienia dotyczące organizacji, które przyznawałyby status artysty, kwestia uprawnień do otrzymania owego statusu oraz długość stażu pracy.

Ankieta 2. Kto powinien reprezentować i nadawać Status Artysty?

W ramach drugiej ankiety zostały odnotowane 32 głosy, gdzie największa ilość przypadła odpowiedzi, że Status Artysty powinny nadawać zarówno Związki Zawodowe i Stowarzyszenia Twórce (14 głosów). Na dalszym miejscu znalazły się same Związki Zawodowe (9 głosów) oraz Stowarzyszenia Twórcze (5 głosów).

Poznaj pełne wyniki ankiety!

Ankieta 3. Czy jesteś za ograniczeniem działalności aktorów-amatorów?

Głos w trzeciej ankiecie zabrały 33 osoby, gdzie zdecydowana większość głosujących wypowiedziała się za ograniczeniem działalności aktorów amatorów (70%) głosów.  W większości udział w głosowaniu wzięły osoby nieprzynależące do ZZAP i nie mający etatu w teatrze.

Poznaj pełne wyniki ankiety!

Ankieta 4. Jak długi staż pracy powinien na stale nadawać status artysty?

Ankieta ta cieszyła się zdecydowanie największą popularnością, a głos w dyskusji zabrały 52 osoby. Najwięcej głosów (73%) zdobyła odpowiedź z przedziałem czasowym 10-20 lat, a w drugiej kolejności dłuższy przedział czasowy 21-30 lat (27%).

Poznaj pełne wyniki ankiety!

 

 

 

Powrót

Opublikowane w
UWAGA! TWÓRCY I ARTYŚCI TRACĄ PRAWO DO UBEZPIECZEŃ WSTECZ

Do chwili obecnej twórcy i artyści mieli prawo do objęcia ubezpieczeniem społecznym wstecz, a w perspektywie uzyskania świadczenia emerytalnego. Od 1 czerwca artyści i twórcy zostaną pozbawieni tego prawa, obowiązywać będzie zasada jednakowa dla wszystkich grup społecznych to jest, że: „należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne”. Nie będzie zatem można opłacić składek za okresy przedawnione.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzając te ograniczenia, powołuje się na wyroki Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 2012 roku i Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2015 roku, gdzie wskazano na zasadę równego traktowania ubezpieczonych i obowiązku zgłaszania się do ubezpieczeń społecznych w czasie prowadzenia działalności.

Środowisko nasze ma jednak zastrzeżenia do wprowadzenia nagłych zmian i stosowania ich na podstawie informacji prezesa ZUS.

Brak możliwości ubezpieczenia wstecz stanowić będzie wielki problem dla małej grupy twórców i artystów urodzonych przed 01.01.1949 roku, a także osób urodzonych między 1949 a 1955 rokiem, które przez wiele lat wykonywały swoją działalność wyłącznie na warunkach umowy o dzieło – bez etatu.

Wielu z nich nie mogło wcześniej dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Zmiany strukturalne w kraju miały wpływ na ich aktywność zawodową, a więc i brak możliwości opłacania składek na bieżąco.

Osoby urodzone przed 1949 rokiem podlegają staremu systemowi emerytalnemu, gdzie warunkiem przyznania świadczenia jest posiadanie stażu: kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat.
W grupie osób urodzonych między rokiem 1949 a 1955, gdzie staż nie jest warunkiem do uzyskania emerytury – znajdują się artyści, czy twórcy, którzy od wielu lat nie mają zleceń ale posiadają już wiek emerytalny, czy za chwilę go osiągną – jednakże nie mają opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Brak możliwości ubezpieczenia wstecz pozbawi tę małą liczbę osób prawa do emerytury a w konsekwencji wymusi zasiłki z pomocy społecznej, a więc z pieniędzy podatników.

Wydaje się, że poprzedzeniem wprowadzenia zmian w zakresie ubezpieczeń wstecz dla twórców i artystów na podstawie informacji Prezesa ZUS – powinny być konsultacje z przedstawicielami środowisk twórczych. Te konsultacje mogłyby przybliżyć autorom „trudnych pomysłów” sytuację pewnej grupy osób, które nie wykonują już działalności twórczej, czy artystycznej nie tylko z uwagi na brak zamówień, ale i stanu zdrowia, wieku i niemożliwości przekwalifikowania się oraz uzyskania zatrudnienia na warunkach umowy o pracę.

Dla tej grupy osób prawo do ubezpieczenia wstecz, a więc uzyskanie emerytury, będzie zabezpieczeniem ich egzystencji.

Zapowiedź zmian w zakresie ubezpieczeń twórców wstecz z dniem 01.06.2018 roku – powoduje, że osoby zainteresowane powinny złożyć do Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wniosek z dokumentacją o uznanie działalności artystycznej, czy twórczej. Decyzja Komisji będzie podstawą do wystąpienia do Wydziału Ubezpieczeń i Składek ZUS o objęcie ubezpieczeniem wstecz.

Wnioski do Komisji powinny być złożone do 15 kwietnia 2018 roku, gdyż posiedzenie Komisji ma się odbyć 19 kwietnia br., a procedury związane z pracami Komisji i Ubezpieczenia w ZUS trwają około jednego miesiąca.

(źródło: http://zasp.pl/index.php?page=Pages&id=1423)

Powrót

Opublikowane w
Czy zrezygnowałbyś z etatu w teatrze gdyby przysługiwałyby Ci preferencyjne stawki ubezpieczeń? Wyniki ankiety

 

W terminie 7 – 14 marca br. na fanpage’u FB ZZAP przeprowadziliśmy ankietę, gdzie zadaliśmy pytanie: czy
zrezygnowałbyś/abyś z etatu w teatrze gdyby przysługiwałyby Ci
preferencyjne stawki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych? Zaledwie w ciągu tygodnia uzyskaliśmy 61 głosów, gdzie 56% ankietowanych odpowiedziała „TAK”, a 44% „NIE”. Poniżej przedstawiamy analizę wyników ankiety.

TAK – 34 GŁOSY

Pośród osób, które zrezygnowałoby z etatu w teatrze w przypadku preferencyjnych stawek ubezpieczeń znalazło się 9-ciu członków ZZAP i 25 osób niezwiązanych z ZZAP. Największą grupą okazały się być tu osoby niezatrudnione w teatrach (26 osób), w tym: 5-ciu członków ZZAP, 21 osób niezwiązanych z ZZAP, 11 kobiet i 15-tu mężczyzn. Drugą grupę złożona z ośmiu osób zatrudnionych w teatrach reprezentowało 4 członków ZZAP i 4 osoby niezwiązane z ZZAP, jedna kobieta i siedmiu mężczyzn.

NIE – 27 GŁOSÓW

Osoby, które pomimo przysługujących stawek ubezpieczeń nie zrezygnowałyby z etatu w teatrze były reprezentowane przez 10-ciu członków ZZAP i 17 osób niezwiązanych z ZZAP. Wyniki biorące pod uwagę grupy osób zatrudnionych w teatrach i osób niezatrudnionych są w tym przypadku wyrównane (14 osób niezatrudnionych – w tym trzej członkowie ZZAP i 13 osób zatrudnionych – w tym 7 członków ZZAP).

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKŁADNYMI WYNIKAMI ANKIETY

POLUB FANPAGE FB ZZAP I WEŹ UDZIAŁ W KOLEJNYCH ANKIETACH!

Powrót

Opublikowane w
Stanowisko ZZAP w przedmiocie stosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów

Stosownie do zadań ustawowych oraz statutowych ZZAP jako związku zawodowego, mając na uwadze coraz częstsze informacje o praktyce administracji skarbowej, która odmawia obejmowania wynagrodzenia za pracę w trakcie prób teatralnych, podwyższoną stawką w wysokości 50 % kosztów uzyskania przychodów, przedstawiamy stanowisko świadczące o niezasadności takiej interpretacji.

I.
Problem sprowadza się do tego, czy artystom (aktorom) przysługuje preferencyjna, podwyższona stawka w wysokości 50 % kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach zatrudnienia w stosunku pracy (Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT) także w przypadku prób scenicznych, czy też jedynie dotyczy ona wynagrodzenia uzyskiwanego za udział w spektaklu, ze względu na jego artystyczny charakter.
Działania administracji skarbowej od pewnego czasu zmierzają ku wyeliminowaniu z zakresu zastosowania preferencyjnej stawki kosztowej prób i ograniczeniu jej tylko do występów głównych (w tych przypadkach chodziło konkretnie o koncerty orkiestrowe). Rozbieżności co do takiej oceny istnieją już natomiast w orzecznictwie sądowym. Znane są wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które aprobowały stanowisko organów podatkowych, jak i przeciwne.

II.
ZZAP stoi na stanowisku, że zarówno próby, w tym próby generalne, jak i spektakle winny być oceniane w sposób jednolity i całe wynagrodzenie należne w zamian za nie winno być ustalane z uwzględnieniem stawki w wysokości 50 % kosztów uzyskania przychodów.
Przemawiają za tym następujące argumenty.
Po pierwsze, należy uznać że próby aktorskie w teatrze mają charakter artystyczny. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 i 2 Prawa autorskiego każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artystycznymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów. Podobnie, aktor jest „wykonawcą” w świetle art. 3 lit. a) Międzynarodowej Konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 125, poz. 800), a Polska zgodnie z art. 9 Konstytucji RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Przy czym przedmiotem prawa pokrewnego jest każde artystyczne wykonanie utworu (lub dzieła sztuki ludowej), niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ustawa o prawie autorskim przyznaje więc ochronę wykonaniom „niezależnie od ich wartości”, przez co należy rozumieć każdą wartość, nie tylko komercyjną, ale przede wszystkim artystyczną.
Na tle powyższego, aktorzy wykonując na próbach utwory z zakresu sztuki teatralnej, które później prezentowane są podczas spektakli, spełniają wymogi ustawowe „wykonania artystycznego” określone w art. 85 i 86 ust. 2 ustawy o prawie autorskim. Trudno uznać próby wyłącznie za ćwiczenia techniczne, czy też odtwórcze, grupy osób, które nie podlegają jakiejkolwiek ochronie prawa autorskiego. Działalność artystyczną można bowiem zinterpretować jako każdą działalność wykonawczą (w odróżnieniu od wytwórczej) o charakterze twórczym, indywidualnym, w zakresie której mieściłoby się zarówno artystyczne interpretowanie utworów, jak i wykonywanie dzieł nie podlegających ochronie prawnoautorskiej. Tak więc, uznać należy że również w trakcie prób scenicznych mamy do czynienia z „wykonanymi artystycznymi”. Cechę utworu w rozumieniu art. 1 prawa autorskiego posiada bowiem każde wykonanie, które choć w minimalnym stopniu jest twórcze i indywidualne. W ramach prób dochodzi niejednokrotnie do stworzenia dzieła subiektywnie nowego mającego cechę niepowtarzalności. W tym duchu wypowiedział się WSA w Olsztynie w wyroku z dn. 16.02.2017 r., I SA/Ol 866/ i ZZAP poglądy te podziela oraz uznaje za aktualne także w ramach specyfiki pracy aktorskiej.

III.
Wbrew, czasem prezentowanym w obrocie prawnym poglądom, pracodawca aktora uzyskuje przychód również w powiązaniu z jego pracą świadczoną w trakcie prób. Próby pozostają bowiem w immanentnym związku z tworzącym się spektaklem i stanowią niejako jego komponent. Wspólna gra aktorska podczas prób, bezpośrednio przekłada się na jakość wykonania artystycznego tych utworów w dniu spektaklu.
Efekt tej pracy, a zatem również prawo do majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych, jest, z mocy oświadczenia woli pracowników, przenoszone na pracodawcę. Zatem wydatek poniesiony na próby teatralne aktorów z prawnopodatkowego punktu widzenia może być zakwalifikowany jako poniesiony bezpośrednio w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Podobnie ww. wyrok WSA w Olsztynie.

IV.
Osiągnięcie powyższego celu (50% kosztów uzyskania przychodu od prób oraz spektakli), jak zauważa się w orzecznictwie sądowym, wymaga jednak aby z treści umowy o pracę jednoznacznie wynikało, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność jako artysty wykonawcy, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw pokrewnych z tytułu artystycznego wykonania utworów na próbach i koncertach (por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2008 r., III SA/Wa 1987/07 i z dnia 3 lipca 2009 r., III SA/Wa 35/09 oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2010 r., II FSK 1791/08; z dnia 16 września 2010 r., II FSK 839/09 i z dnia 29 kwietnia 2011 r., II FSK 2217/09).

V.
Zaprezentowane przez ZZAP stanowisko jest wyrazem jego interpretacji i nie posiada waloru wiążącego pracodawcę, ani tym bardziej organy podatkowe. Oczywiście powinno być ono brane pod uwagę przy podejmowaniu przez nich stosownych decyzji.
Jedyną formalnoprawną ścieżką, która może zagwarantować ocenę danej sytuacji przez administrację skarbową, jest wystosowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Może to uczynić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Stanowisko uzyskane w ten sposób będzie wiążące, ale tylko wobec wnioskodawcy. Od decyzji niepomyślnej wydanej w tym trybie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

POBIERZ DOKUMENT I POKAŻ GO PRACODAWCY! 
https://drive.google.com/open?id=1JE7On8ySlfLnrWhrJmw5jKKhyFVQzUFW

Powrót

Opublikowane w
Nowe strategie związków zawodowych dla nowych form zatrudnienia – 3. etap, Amsterdam

14 lutego br. członek Zarządu Głównego ZZAP Konrad Michalak wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez ETUC dotyczących zawierania układów zbiorowych dla samozatrudnionych pracowników. Konferencja w Amsterdamie była trzecim (po spotkaniach w Paryżu i Warszawie) etapem projektu skupiającego się na nowych strategiach związków zawodowych dla nowych form zatrudnienia.

Podczas paneli dyskusyjnych omawiany był m.in. aktualny status spraw związanych z układami zbiorowymi dla samozatrudnionych w Holandii, we Włoszech, w Szwecji i Irlandii. Przedstawiono również proces prowadzenia rozmów z rządem, a także z organizacjami skupiającymi pracodawców oraz problemy, które związki zawodowe w wymienionych krajach napotykały.

Rozmawiano także o planowanych działaniach na przyszłość. W tych kwestiach przemawiali przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Pracy (na temat wolności zrzeszania się), ETUC (o możliwościach wynikających z przygotowywanych dyrektyw) oraz dr Marcin Wujczyk z Europejskiego Komitetu Praw Społecznych działającego w ramach Rady Europy – na temat aktualnych prac i spojrzenia Komitetu na kwestię układów zbiorowych dla samozatrudnionych oraz wykonujących pracę w ramach nietypowych form zatrudnienia.

Przedmiotem dyskusji były również badania naukowe, prowadzone pod przewodnictwem przedstawiciela University College w Londynie, których celem jest zebranie i opracowanie informacji na temat istniejącego na poziomie krajów członkowskich UE ustawodawstwa regulującego warunki oraz ochronę praw osób samozatrudnionych. Przy tej okazji poruszona została kwestia toczących się obecnie prac nad nowelizacją polskiego kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Dyskusja na ten temat była kontynuowana w trakcie przerwy m.in. z przedstawicielem NSZZ Solidarność.
Więcej na ten temat w szczegółowym raporcie z konferencji, który przygotowany zostanie wkrótce!

Powrót

Opublikowane w
Marieta Żukowska nowym członkiem ZZAP

Dziś do grona członków ZZAP dołączyła Marieta Żukowska – jedna z najbardziej uznanych aktorek filmowych i teatralnych młodego pokolenia znana z filmu „Botoks. Kobiety rządzą światem” w reżyserii Patryka Vegi oraz z seriali tj. „Londyńczycy”, „Instynkt” czy „Barwy szczęścia”. W 2009 roku nominowana do Polskiej Nagrody Filmowej „Orła” w kategorii „Odkrycie roku”.

Bardzo się cieszymy i wierzymy, że dzięki takim członkom jak Marieta Żukowska nasza Drużyna Zwycięzców ZZAP będzie jeszcze silniejsza.

Powrót

Opublikowane w
ZZAP członkiem Forum Związków Zawodowych!

W dniu 24 stycznia 2018 roku Związek Zawodowy Aktorów Polskich zostanie przyjęty do Forum Związków Zawodowych, dzięki czemu stanie się jedynym związkiem zrzeszających aktorów w Polsce, którego przedstawiciele zasiądą w Radzie Dialogu Społecznego. Przewodniczącą Forum jest Dorota Gardias.

Forum Związków Zawodowych jest nowoczesną, najmłodszą centralą związkową skupiająca 300 tysięcy działaczy skupionych w 80 organizacjach członkowskich w całej Polsce. W rozumieniu zapisów Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego jest to organizacja reprezentatywna. Pod względem liczby członków zajmuje III miejsce wśród central związkowych, po OPZZ i NSZZ „Solidarność”. To, co wyróżnia FZZ na tle innych centrali związkowych to apolityczność.

Forum Związków Zawodowych tworzą ogólnokrajowe organizacje związkowe, zrzeszenia związków zawodowych oraz inne organizacje związkowe. Forum ma na celu m.in. obronę praw i zabezpieczenie interesów społeczno-zawodowych, socjalno-bytowych, kulturalnych oraz w zakresie ochrony zdrowia, pracy i środowiska pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin.

Powołując się na statut FZZ, rozdział II, art. 4:

„Forum dąży do osiągnięcia celów między innymi poprzez:

– Organizowanie współdziałania organizacji członkowskich, prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń,

– Popieranie statutowej działalności organizacji członkowskich,

– Działania na rzecz realizacji celów statutowych przez związkowych mandatariuszy w przedstawicielskich organach władzy państwowej i reprezentantów Forum w doradczych i opiniodawczych instytucjach powołanych przez organy władzy, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej oraz organizacje społeczne i zawodowe,

– Występowanie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz do odpowiednich organów i instytucji europejskich o zbadanie zgodności przepisów prawa z Konsytucją RP lub prawem europejskim, ratyfikowanym przez Państwo Polskie,

– Występowanie z wnioskami w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych i decyzji dotyczących praw i interesów ludzi pracy i ich rodzin oraz opiniowanie i udział w przygotowaniu wymienionych aktów prawnych, decyzji i planów społeczno – gospodarczych,

– Prowadzenie rokowań zbiorowych oraz zawieranie i wypowiadanie Układów Zbiorowych Pracy a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy,

– Występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie,

– Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, uczestniczenie w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp oraz dążenie do stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

– Prowadzenie działalności analityczno-badawczej,

– Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej,

– Pełnienie funkcji mediacyjnej w sporach miedzy organizacjami członkowskimi a organizacjami władzy państwowej i samorządowej,

– Udział przedstawicieli Forum w wybieranych organach władzy ustawodawczej i samorządowej.”

Więcej o Forum Związków Zawodowych

Więcej o Radzie Dialogu Społecznego

Powrót

Opublikowane w
Ogólnopolska Konferencja Kultury. Organizacja wewnętrzna instytucji kultury

1 grudnia, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kultury w Olsztynie, Przewodniczący ZZAP Maksymilian Rogacki zaprezentował stanowisko Związków Zawodowych podczas dyskusji na temat organizacji wewnętrznej instytucji kultury uwzględniającej czas pracy, uprawnienia urlopowe oraz relacje między pracownikiem a pracodawcą. Pośród różnorodnej problematyki poruszonej podczas konferencji ze strony przedstawicieli różnych dziedzin kultury przedstawiamy najistotniejsze wątki, które dotyczą nas – artystów teatralnych.

Organizacja wewnętrzna instytucji kultury

Dyskusję zainaugurował Andrzej Kosendiak z Narodowego Forum Muzyki, który słusznie podkreślił, że wraz ze współdecydowaniem wiąże się odpowiedzialność, która jest wspólnym mianownikiem zarówno w muzycznych zespołach artystycznych jak i w teatralnych. Kosendiak wyróżnił następujące czynniki sprzyjające współpracy twórców z dyrektorem: wiedza artystów jest istotna przy naborze nowych twórców do zespołu, ponieważ np. muzycy starają się o pełen obiektywizm przy głosowaniu i ocenie dalszej współpracy. Dodatkowo, przy wprowadzeniu jednolitego systemu rozliczania czasu pracy negocjacje dyrektora z artystami nie będą potrzebne.

Maksymilian Rogacki, Przewodniczący ZZAP, również zwrócił szczególną uwagę na istotę słowa „współodpowiedzialność”, która jest w Polsce niezwykle potrzebna. Jedynie dzięki dialogowi instytucja może być otwarta na wpływ artystów, bez których nie ma ona prawa bytu. Ogromną szansą na dialog również są również rady artystyczne, które na przykładzie Teatru Polskiego w Warszawie, mają możliwość wyrażenia swojej opinii i jednocześnie są szanowani oraz wysłuchani przez dyrektora. Problemy aktorów są zbliżone także do problemów muzyków w przypadku braku sprecyzowanego czasu pracy. Aktorzy nie wiedzą kiedy mają wolne. Cały czas trzeba być gotowym na polecenie stawienia się w teatrze. Jednocześnie trzeba zastanowić się nad uregulowaniem czasu pracy indywidualnie z poszczególnymi instytucjami. Powinniśmy dać ku temu szansę, aby artyści dopasowali swój system pracy do obecnych warunków zawodowych i osobistych. Maksymilian Rogacki: „Jeżeli przyjeżdża nowy reżyser do teatru, to ustalmy z góry system pracy na najbliższe trzy miesiące. Bycie artystą to też praca poza ośmioma godzinami. W wyniku coraz wyższych wymagań reżyserów nie raz musimy pracować poza instytucją. W związku z tym postulujemy aby uwzględnić nasz czas przepracowany poza instytucją.”

Obejrzyj całą konferencję!

Ogólnopolska Konferencja Kultury – na przełomie listopada i grudnia br. odbyła się w sześciu miastach druga tura Ogólnopolskiej Konferencji Kultury zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i koordynowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Związek Zawodowy Aktorów Polskich aktywnie uczestniczył w trzech konferencjach w: Poznaniu, Bydgoszczy i Olsztynie.

Powrót

Opublikowane w
Ogólnopolska Konferencja Kultury. Samorząd jako organizator życia kulturalnego

24 listopada, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kultury w Poznaniu, mieliśmy okazję bliżej i aktywniej przyjrzeć się m. in. mapie zagadnień dotyczących roli samorządów w upowszechnianiu i organizowaniu kultury. Wśród panelistów znaleźli się: dr Przemysław Kieliszewski (Teatr Muzyczny w Poznaniu), Włodzimierz Mazurkiewicz (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu), Andrzej Porawski (Związek Miast Polskich), Jacek Rogala (Filharmonia Świętokrzyska, Zrzeszenie Filharmonii Polskich), Paweł Szkotak (Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów).

Poznań. Samorząd jako organizator życia kulturalnego

Dr Przemysław Kieliszewski, będący jednocześnie moderatorem spotkania nakreślił następujące punkty do dyskusji: nowa ustawa o sztukach wykonawczych / Instytucjach Artystycznych; kontraktowanie sezonowe artystów – brak przepisów lex specialis wobec restrykcyjnego prawa pracy; status artystycznego wykonania i jego twórczego charakteru; Interpretacje ZUS, Izb Skarbowych; Niekorzystne wyroki sądów / nieznajomość prawa autorskiego przez sędziów; pytanie o to, kto ma zarządzać instytucjami kultury; powołanie na stanowiska dyrektorów instytucji kultury; presja płacowa w instytucjach kultury; możliwe sposoby zwiększenia finansów przeznaczonych na kulturę; ustawa o statusie artysty; problemy pracowników instytucji artystycznych i kwestie świadczeń emerytalnych. Kieliszewski zwrócił także uwagę na pola licznych obecnych konfliktów: niezależność instytucji kultury (dyrektora) od organizatora (wobec instytucji) wyrażanej w ogłoszeniach konkursowych i kontraktach dyrektorskich; Konflikt kompetencyjny MKiDN / Samorządy – np. powoływanie dyrektorów; stabilność kontraktów dyrektora; rola związków zawodowych.

Wartym uwagi okazał się być nakreślony przez Kieliszewskiego program pilotażowy „Artysta senior poza afiszem” który jest odpowiedzią na obecny problem emerytalny niektórych grup twórców we wcześniejszym wieku 35+. Obecnie są nawiązywane bezpośrednie kontakty z dyrektorami jednostek, jakie pozaartystyczne zawody będą do wykorzystania w nadchodzących latach w ramach rekwalifikacji artystów. Wyniki badań będą ogłoszone na przełomie 2019 i 2020 roku.

Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich nie dostrzega problemów w relacjach i wsparciu samorządów przez resort MKiDN, a jedynie zwraca uwagę na problemy z praktykowaniem ustaw. Tym samym, lokalna polityka ma ograniczone pole manewru. Problem również pojawia się przy lukach w danych statystycznych dotyczących instytucji kultury, które nie są wystarczające do przygotowania raportu o stanie kultury. Pod znakiem zapytania stawiamy stwierdzenie Porawskiego, że prawo pracy, przepisy podatkowe, prawo autorskie, ubezpieczenia powinny być ustanawiane poza samorządem i Ministerstwem.

Głos zabrał także Paweł Szkotak ze Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, który poddał wątpliwości skuteczność powoływania dyrektora drogą konkursową, która jest zbyt późno ogłaszana. Dodatkowo, pojawiła się tu kwestia kompletowania dokumentów rekrutacyjnych, które zdaniem Pawła Szkotaka powinny być także przygotowywane i weryfikowane przez organizatorów w celu lepszej transparentności. Następny punkt to skład komisji powołującej dyrektorów, która powinna składać się z przedstawicieli różnych stowarzyszeń. Wiele kontrowersji i pytań pozostawiła propozycja przedłużenia kadencji dyrektora nawet do 7 lat w przypadku większej rozbudowy instytucji artystycznej.

Obejrzyj całą konferencję!

Ogólnopolska Konferencja Kultury – na przełomie listopada i grudnia br. odbyła się w sześciu miastach druga tura Ogólnopolskiej Konferencji Kultury zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i koordynowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Związek Zawodowy Aktorów Polskich aktywnie uczestniczył w trzech konferencjach w: Poznaniu, Bydgoszczy i Olsztynie. 

Powrót


Wzorcowy Układ Zbiorowy

W większości krajów europejskich istnieją porozumienia zawarte pomiędzy aktorskimi związkami zawodowymi a odpowiednimi ośrodkami władzy, które umożliwiają zapewnienie podstawowych praw, nadają przywileje oraz regulują przepisy, które w stosunku do tak specyficznych warunków pracy, jakie posiada środowisko aktorskie, odnoszą się w sposób nieprecyzyjny i często chaotyczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, po zdiagnozowaniu nurtujących, nas aktorów, zagadnień

czytaj dalej

Członkowstwo FIAFIA to Międzynarodowy Związek Aktorów, jest organizacją pozarządową reprezentującą aktorskie związki zawodowe, cechy i stowarzyszenia na całym świecie. Wypowiada się w sprawach zawodowych i interesach aktorów (w filmie, telewizji, radiu, teatrze i show na żywo), radiowców, tancerzy, piosenkarzy, artystów rewii, cyrkowców i innych, z wyjątkiem muzyków i twórców sztuki wizualnej.

FIA jest całkowicie organizacją a-polityczną, oddaną polityce równych szans

 

czytaj więcej

W związku ze sztuką

Aktorzy, ci teatralni jak i filmowi, w kampanii promującej pod hasłem: "W związku ze sztuką" podkreślają znaczenie jedności środowiska aktorskiego przynależąc do ZZAP - wyrazili to uczestnicząc w kampanii zdjęciowej.

czytaj dalej

Polaktor

Projekt POLAKTOR, wymyślony przez ZZAP, formalnie rozpoczął się jesienią 2009r. Była to robocza nazwa badań, które miały mieć postać ogólnopolskiej kwerendy wśród koleżanek i kolegów aktorów i cel podstawowy: zbadać, jak to jest być aktorem dzisiaj, w nowych dla wielu osób warunkach, w których kultura jest towarem i musi (?) zarabiać a aktor powinien (?) się dobrze sprzedawać.

Do współpracy zaproszony został Instytut Socjologii UW, Zakład Socjologii Pracy i Organizacji

czytaj dalej