Naszym CELEM jest budowanie jedności środowiska aktorskiego poprzez:

ustalenie stawek minimalnych w filmie, serialu, teatrach, dubbingu i reklamie;
– wprowadzenie Zakładowego Układu Zbiorowego w celu zapewnienia godnych warunków pracy (wymiar czasu pracy, nadgodziny, dni wolne, urlopy);
– zapewnienie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pogłębiania wiedzy.

Chcesz czegoś więcej się o nas dowiedzieć? Wybierz jeden z poniższych działów:

Wzorcowy Układ Zbiorowy

W większości krajów europejskich istnieją porozumienia zawarte pomiędzy aktorskimi związkami zawodowymi a odpowiednimi ośrodkami władzy, które umożliwiają zapewnienie podstawowych praw, nadają przywileje oraz regulują przepisy, które w stosunku do tak specyficznych warunków pracy, jakie posiada środowisko aktorskie, odnoszą się w sposób nieprecyzyjny i często chaotyczny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, po zdiagnozowaniu nurtujących, nas aktorów, zagadnień

czytaj dalej

Członkostwo FIA



FIA to Międzynarodowy Związek Aktorów, jest organizacją pozarządową reprezentującą aktorskie związki zawodowe, cechy i stowarzyszenia na całym świecie. Wypowiada się w sprawach zawodowych i interesach aktorów (w filmie, telewizji, radiu, teatrze i show na żywo), radiowców, tancerzy, piosenkarzy, artystów rewii, cyrkowców i innych, z wyjątkiem muzyków i twórców sztuki wizualnej.

FIA jest całkowicie organizacją a-polityczną, oddaną polityce równych szans

 

czytaj więcej

Szkolenia dla członków ZZAP

Członkowie ZZAP mogą aktywnie doskonalić swoje umiejętności poprzez szkolenia organizowane przez ZZAP. W ramach szkoleń w sposób przystępny przekazywana jest wiedza z zakresu prawa pracy, rynku pracy, castingów i udoskonalania warsztatu pracy aktorów.

czytaj dalej

Benefity dla członków ZZAP

Aktorki i aktorzy dzięki członkostwu ZZAP mogą skorzystać z pakietów medycznych Medicover, a dzięki licznym tańszym wejściówkom do teatrów są aktywnymi odbiorcami licznych spektakli. Jednak to nie wszystko, zobacz co ZZAP może Ci dać!

czytaj dalej



Opublikowane w
Koronawirus. Forum Związków Zawodowych – działania

Udostępniamy zbiór pism i dokumentów przygotowanych przez Forum Związków Zawodowych skierowanych do władz państwa w związku z pandemią koronawirusa.

29 marca 2020 r. – Pismo Przewodniczącej FZZ Doroty Gardias. https://bit.ly/34gJORC

1 kwietnia 2020 r. – Treść listu europejskich partnerów społecznych do Komisji Europejskiej. https://bit.ly/2RgkuGa

2 kwietnia 2020 r. – pismo strony społecznej Rady Dialogu Społecznego do Pana Mateusza Morawieckiego. https://bit.ly/2Xf2nEj

3 kwietnia 2020 r. – List europejskich partnerów społecznych do Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie naruszenia autonomii partnerów społecznych w RDS. https://bit.ly/3e7swez

 

 

 

Powrót

Opublikowane w
Światowe organizacje związkowe w obliczu pandemii koronawirusa

Przedstawiamy raport przygotowany przez ZZAP we współpracy z międzynarodową federacją aktorów FIA ukazujący działania organizacji związkowych na świecie na rzecz sektora kreatywnego w obliczu pandemii koronawirusa.

W udostępnionym raporcie przedstawiamy sytuację w następujących państwach: Australia, Austria, Niemcy, Irlandia, Słowenia, Wielka Brytania, USA, Francja, Holandia, Kanada, Portugalia, Nowa Zelandia. Jeżeli dysponujesz informacjami o sytuacji w innych krajach, prosimy o kontakt z biurem ZZAP: zzap@zzap.aktorzy.org w celu aktualizacji raportu.

Pobierz raport:
https://drive.google.com/file/d/1jKfcUXK0jyvoE9rcZHziWnlXBX8FzyNR/view

Powrót

Opublikowane w
13.02.2020. Koronawirus. Pismo ZG ZZAP do MKiDN

Warszawa, dn. 13.03.2020

Sz. P.
Prof. dr. hab. Piotr Gliński

Wicepremier Rady Ministrów
Minister MKiDNWarszawa

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu Związku Zawodowego Aktorów Polskich, zwracamy się od Pana Ministra z prośbą o informację, jakie Pan Minister ma plany rozwiązań systemowych, które pomogą artystom w tym trudnym dla nich momencie

Odwołanie wszystkich spektakli i przedstawień odbija się bezpośrednio na wynagrodzeniach aktorów, zatrudnionych w teatrach. W wielu przypadkach wynagrodzenie zasadnicze aktorów pozostaje niższe niż wynagrodzenie minimalne, ustalone ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zaś do tej pory różnica była „uzupełniana” dodatkiem do wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w spektaklach.

W przypadku zatem odwołania spektakli, aktorzy (ale także inni pracownicy teatrów wynagradzani w podobny sposób) otrzymują wyłącznie wynagrodzenie minimalne, co oznacza nierzadko nagły spadek dochodów o 50 i więcej procent. Tak radykalna zmiana zarobków odbija się nie tylko na możliwości zaspokajania codziennych potrzeb aktorów i ich rodzin, ale także zakłóceniem wywiązywania się z długoterminowych nierzadko zobowiązań, jak spłata kredytów i temu podobne.

Zwracamy się zatem do Pan Ministra z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do złagodzenia skutków wynikających z obecnego kryzysu epidemiologicznego dla pracowników teatrów i innych instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej aktorów oraz wsparcie działań naszego związku zmierzających do:

  1. zobowiązania dyrektorów instytucji kultury do wypłat świadczeń wyrównawczych z dotacji organizatora na bieżącą działalność, a także

  2. przekazania przez instytucje państwowe oraz samorządowe dodatkowych dotacji, pokrywających straty instytucji kultury związane z ograniczeniem działalności w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W naszej ocenie działania takie są konieczne dla ochrony interesów pracowników instytucji kultury.

Zdajemy sobie zarazem sprawę, ze obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna i wymaga dialogu, także dla wypracowania odpowiednich rozwiązań. Wyrażamy zatem gotowość współpracy oraz uczestniczenia w procesie niwelowania skutków obecnego kryzysu.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Głównego ZZAP

Przewodniczący ZG ZZAP
Maksymilian Rogacki

Powrót

Opublikowane w
Stanowisko ZG ZZAP dotyczące aktualnej sytuacji w teatrach w związku z pandemią koronawirusa

Warszawa, dn. 12.03.2020

Stanowisko Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Decyzja Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu szkół, uczelni, kin, teatrów etc. spowodowana panującą na świecie pandemią koronawirusa postawiła także aktorki i aktorów w całej Polsce w arcytrudnym położeniu. Część z nich w obecnym miesiącu nie wejdzie w ogóle na scenę, co pozbawia ich możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w ramach etatu, którego średnia wysokość jest niższa niż minimalne wynagrodzenie krajowe. Często aktorki i aktorzy zostaną pozbawieni ulgi podatkowej w wyniku czego ich wynagrodzenie zasadnicze zostanie obniżone o kolejne 200 złotych. W sytuacji gdy i tak z trudem planujemy nasze budżety (uzależnione przecież od repertuaru) obecny stan rzeczy stawia aktorki i aktorów „pod ścianą”. Dlatego w tym krytycznym dla nas wszystkich momencie sugerujemy szereg działań doraźnych oraz długofalowych.

Apelujemy do pracodawców aby podjęli odpowiednie działania dla zabezpieczenia materialnego aktorów. W postaci świadczeń wyrównawczych rekompensujących utratę zarobków, a do organizatorów o zwiększenie finansowania instytucji kultury ze środków publicznych. Sugerujemy aby pracodawcy dokonali modyfikacji repertuarów w oparciu o interes ekonomiczny aktorów, których budżety najbardziej ucierpiały na skutek przerwy w działalności teatrów. Teatrom, w których okres urlopowy jest dłuższy niż półtora miesiąca, sugerujemy, aby wydłużyły sezon o dwa tygodnie.

Wszystkim aktorkom i aktorom zatrudnionym na etatach w teatrach przypominamy także o możliwości skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oczekujemy, że Minister Kultury Pan Premier dr hab. Piotr Gliński podejmie odpowiednie działania systemowe, które bezpośrednio wesprą także aktorów niezależnych. Popieramy pomysł powstania Funduszu Solidarnościowego dla twórców. Liczymy na działania Pana Premiera, które pozwolą na odroczenie spłat kredytów hipotecznych a także składek ZUS przez artystów.

W opinii ZG ZZAP problemy wynikające z obecnej sytuacji pokazują skalę niedofinansowania instytucji kultury a także niezliczone wady obecnego, w naszej opinii patologicznego, systemu wynagradzania.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu Głównego ZZAP

Przewodniczący ZG ZZAP
Maksymilian Rogacki

Powrót

Opublikowane w
Artyści – wykonawcy na rynku pracy | Wypełnij ankietę EAEA i PEARLE

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat sytuacji indywidualnych artystów aktywnych w niepublicznym sektorze występów na żywo.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zredagowanej.
Jej wypełnienie nie zajmie państwu więcej niż 10-15 min.

Ankieta stanowi jeden z elementów badania zainicjowanego przez europejskich partnerów społecznych w sektorze występów na żywo, European Arts and Entertainment Alliance (EAEA) i PEARLE* – Live Performance Europe (a więc grupę stowarzyszeń pracodawców i związków zawodowych na szczeblu UE w sektorach mediów, rozrywki i sztuki), które realizują wspólny projekt, obejmujący pięć krajów europejskich.

Państwa odpowiedzi i opinie są dla nas bardzo ważne!

Bylibyśmy wdzięczni za przekazanie tego zaproszenia innym osobom, które Państwo znacie, a które są aktywnymi wykonawcami w niepublicznym (komercyjnym lub niekomercyjnym) sektorze występów na żywo w naszym kraju (np. prywatne teatry, zespoły muzyczne, orkiestry, grupy cyrkowe).

 

Jeśli nie są Państwo indywidualnym artystą-wykonawcą, ale reprezentują organizację z obszaru sztuk wykonywanych na żywo, prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/9yBAx5mMBqjaM6hS9

Powrót

Opublikowane w
Zmarł Paweł Królikowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pawła Królikowskiego Prezesa ZASP, znakomitego aktora i wspaniałego kolegi. Żegnamy Cię przyjacielu, będzie nam Ciebie brakować. ZG ZZAP

Powrót

Opublikowane w
Jesteśmy razem z Aktorkami i Aktorami Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie!

„- Jeśli idzie o działania pracodawcy wobec części pracowników mające znamiona czynów potencjalnie mobingowych, sprawa ma być wyjaśniana w czasie składania zeznań w prokuraturze – mówi Dariusz Poleszak, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich w teatrze. Przedstawiciel ZZAP nie chce jednak ujawniać szczegółów tego wątku kontroli. Zasłania się tajemnicą związaną z mediacjami prowadzonymi między stronami konfliktu. Zdaniem Dariusza Poleszaka w teatrze nadal panuje napięta sytuacja, choć dyrekcja wdraża wnioski pokontrolne PIP.

(Źródło: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/286846.html?josso_assertion_id=A0A5EE1CF11B5B82, 21.02.2020)

Dowiedz się więcej:

https://olsztyn.tvp.pl/46749247/sytuacja-w-teatrze-jaracza-w-olsztynie-pod-lupa-prokuratora

http://gazetaolsztynska.pl/634399,Prokurator-w-teatrze-Jaracza.html

https://www.olsztyn.com.pl/artykul,afera-w-jaraczu-do-teatru-wejdzie-prokurator,28819.html

Kontrola w Teatrze im. S. Jaracza. Solidarność domaga się reakcji Urzędu Marszałkowskiego

„Nieprawidłowości w wielu obszarach”. Poznaliśmy wyniki kontroli w Teatrze im. Stefana Jaracza

Powrót

Opublikowane w
Stanowisko ZZAP dotyczące minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2020 r.

„(…) Wobec tego, w ocenie Związku Zawodowego Aktorów Polskich, jednoznacznie należy przyjąć stanowisko, zgodnie z którym w przypadku aktorów, to wynagrodzenie zasadnicze jest „ekwiwalentem samego faktu wykonywania pracy w pełnym miesięcznym wymiarze zatrudnienia, czyli pracy za fakt świadczenia której po miesiącu pracodawca ma obwiązek zapewnić pracownikowi” minimalne wynagrodzenie miesięczne – zatem to właśnie wynagrodzenie zasadnicze nie powinno być niższe od wynagrodzenia zasadniczego.(…)” Zarząd Główny ZZAP

Zapoznaj się z pismem ZG ZZAP skierowanym do Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka.

Powrót

Opublikowane w
Jesteśmy razem z Aktorkami i Aktorami Teatru Bagatela!

6 listopada br. aktorki i aktorzy z Teatru Bagatela utworzyli Komisję Zakładową ZZAP i zaufali nam, że jedynie w Związku Zawodowym mogą liczyć na wsparcie w obliczu aktualnej sytuacji i gwarancję siły na dalsze lata ich pracy w zawodzie.

Powrót

Opublikowane w
Zawalcz o stawkę minimalną. Teraz.

Związek Zawodowy Aktorów Polskich zaprasza wszystkich aktorów na spotkanie otwarte dotyczące wprowadzenia stawek minimalnych w produkcjach serialowych. Jedynie od Państwa obecności i udziału zależy sukces w negocjacjach z producentami i stacjami telewizyjnymi. Przyjdź i zawalcz o stawkę minimalną. Teraz.

Spotkanie w biurze ZZAP (ul.  Mokotowska 58 dom. 32), 30 października, godzina 15.00. Potwierdź swoją obecność i dowiedz się więcej: zzap@zzap.aktorzy.org

Powrót

Opublikowane w
Wizyty studyjne ZZAP w Kopenhadze i Londynie

Wizyty studyjne ZZAP odbywają się w ramach projektu UE „Budowanie dialogu społecznego na zmieniającym się rynku pracy: partnerskie uczenie się i budowanie zdolności dla Reprezentatywnych Organizacji Aktorów z Europy Środkowej i Wschodniej”. Ten dwuletni projekt ma na celu umożliwienie budowania zdolności adekwatnych do bieżących potrzep związków zawodowych aktorów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) poprzez wizyty studyjne i wymiany tematyczne. W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 5 dwudniowych wizyt studyjnych w związkach goszczących w Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Szwecji.

Dania – Dansk Skuespillerforbund

Pierwsza nasza wizyta studyjna odbyła się w Danii w dniach 27 i 28 czerwca 2019 roku. Dansk Skuespillerforbund (DSF) był pierwszym związkiem, który gościł uczestników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wśród których znaleźli się także przedstawiciele Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Jedenaście delegatów z Chorwacji, Estonii, Węgier, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowenii zostało ciepło przywitanych przez Annę-Katrine, Sekretarza Generalnego DSF, Kim Hansen, Zastępcę Sekretarza Generalnego i innych praowników DSF. Dwudniowe spotkanie było bardzo interesujące i intensywne.

Pierwszego dnia Anna-Katrine i Kim dokonały ogólnej prezentacji związku i jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania członków. Resztę dnia poświęcono najpierw prezentacji DSF – warsztaty, kursy, kursy mistrzowskie i cotygodniowe przerwy w zajęciach oferowane członkom DSF przez cały rok, a następnie umowy stowarzyszenia i porady prawne. Drugiego dnia członkowie personelu DSF przedstawili pracę Filmex – organizacji zbiorowego zarządzania założonej przez DSF w 1995 r. – a następnie zaprezentowali genialny „Podręcznik”, specjalny internetowy katalog DSF wszystkich duńskich aktorów, śpiewaków i tancerzy. Podręcznik DSF stanowi odniesienie i punkt wyjścia dla reżyserów castingów w Danii. Ostatnie popołudnie poświęcone było pytaniom. Uczestnicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej byli pod wrażeniem pracy DSF i mieli wiele pytań dotyczących pracy organizacji. Szczególną uwagę przedstawicieli ZZAP zwrócił „Podręcznik” prezentujący członków DSF, który stanowi inspirację do rozbudowy strony z wizytówkami ZZAP. Równie interesujący był program warsztatów i szkoleń organizowanych przez DSF, który swoją cykliczną i zmienną formą przypomina program benefitowy „Multisport” – „Aktorski multisport” u nas w Polsce? Czemu nie!

Dzięki informacjom, przykładom i dobrym praktykom zgromadzonym podczas różnych wizyt studyjnych uczestnicy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej przygotują krajowe plany strategiczne dla swoich związków w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Londyn – Equity UK

Drugim związkiem, w którym odbyła się wizyta przedstawicieli z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, było Equity UK w Londynie. Dwudniowe spotkanie poprowadził Stephen Spence, Zastępca Sekretarza Generalnego Equity UK, a także mogliśmy wysłuchać Jonthan’a Laury, a także Jemie Briers’a, Ian’a Mamborde, Charlotte Bence oraz Louis’a McMullan’a.

Pierwszego dnia Stephen Spence opowiedział o strukturze organizacyjnej Equity UK, a także zapoznaliśmy się z różnorodnymi układami zbiorowymi z największymi producentami (tj. Netflix, BBC) i teatrami. Zapoznaliśmy się także z wieloma działaniami promocyjnymi i metodami komunikacji wewnątrzzwiązkowej tj. magazyny, ulotki oraz organizacja wielu oficjalnych spotkań. Szczególnie zainteresowała nas kampania promująca członkostwo przy użyciu szablony legitymacji członkowskiej prezentowanej na zdjęcia przez członków Equity UK (#MyCardMyUnion). Szczególnie inspirującym okazał się być prosty schemat podejmowania decyzji przez Zarząd w postaci czterech kroków: dyskusji, debaty, demokracji, decyzji i zrealizowania działań.

Drugiego dnia poznaliśmy również przedstawiciela jednostki ds. kulturowej różnorodności z pododdziałami ds. kobiet, mniejszości etnicznej, LGBT+, chorych lub niepełnosprawnych członków. Ian Mamborde zwrócił uwagę na brak dialogu społecznego już na etapie edukacji i roli Equity UK w realizacji działań przeciw dyskryminacji. Również bardzo inspirujące dla nas było spotkanie z Charlotte Bence, która opowiedziała o szczegółach realizacji kampanii „Professionaly made, professionaly paid”, wiele wniosków, które wyciągneliśmy z tego spotkania zostanie zrealizowanych w naszej kampanii dotyczącej wdrożenia stawek minimalnych dla aktorów zawodowych i w bieżących działaniach ZZAP.

Powrót