Nowelizacja czasu pracy, która obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r., wprowadziła nowe regulacje dotyczące sporządzania rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Obecnie rozkłady trzeba przygotowywać na co najmniej 1 miesiąc okresu rozliczeniowego i przedstawiać je pracownikom najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. Jak sporządzać rozkłady i harmonogramy czasu pracy po zmianie przepisów od 23 sierpnia 2013 r.?

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

Rozkład czasu pracy to rozplanowanie dni pracy, dni wolnych od pracy oraz godzin jej rozpoczęcia i zakończenia. Rozkład czasu pracy może mieć charakter ogólny dla wszystkich pracowników lub poszczególnych grup. Nie ma wówczas potrzeby rozplanowywania czasu pracy w sposób indywidualny dla każdego pracownika.

Od rozkładu czasu pracy, który obejmuje wszystkich lub poszczególne grupy pracowników, należy odróżnić harmonogramy (grafiki), które są sporządzane dla pracowników indywidualnie. Nowe przepisy dotyczące czasu pracy posługują się pojęciem „rozkład czasu pracy danego pracownika”, co w praktyce oznacza harmonogram (grafik) czasu pracy.

Na jaki okres sporządzać rozkład czasu pracy

Przepisy obowiązujące przed nowelizacją czasu pracy nie pozwalały na precyzyjne i niebudzące wątpliwości ustalenie, na jaki okres pracodawca powinien opracować harmonogram. Brak regulacji sprawił, że ukształtowały się dwa poglądy w omawianej kwestii. Pierwszy zakładał, że harmonogram (rozkład czasu pracy) powinien być tworzony na cały okres rozliczeniowy (z wyjątkiem przepisów szczególnych, odnoszących się do określonych grup zawodowych). Zwolennicy tego stanowiska wychodzili z założenia, że pracodawca dokonuje rozliczenia czasu pracy poszczególnych pracowników w ramach okresu rozliczeniowego. W związku z tym również w ramach okresu rozliczeniowego powinien być planowany czas pracy z wykorzystaniem harmonogramu, przez co należy rozumieć ustalenie jego wymiaru i rozłożenie go w określonych jednostkach czasu. Konsekwencją tego był pogląd o niedopuszczalności, szczególnie w dłuższych okresach rozliczeniowych, opracowywania rozkładów czasu pracy na poszczególne części – np. miesięczne w ramach 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

(źródło: www.kadry.infor.pl)

Powrót